Radio više NIJE u eteru!

photoDosta ljudi javlja da ne čuju radio - nije ni čudno kada se program više ne emitira ;)

Putujući radio je otputovao, sada je na vama da se uključite u radio produkciju. Inicijalna iskustva imamo, pulski eter je razdjevičen thanks2: Kruno, Alex & Thiago. Thank you people, hvala ljudi!