Ljudmila dolazi u MP Hacklab

U subotu 8. 3. u MP Hacklab dolazi nam ekipa iz Ljudmile (Ljubljana Digital Media Lab) pokazati nam malo Kiki/WDBI (slobodan software za razvoj, manipulaciju i prikazivanje multimedijskih relacijskih baza podataka pomoću web browsera), instalaciju Knoppixa na HDD. Biti će i pregled rada Ljudmile od 1995. do 2003. godine.

Svi vi zainteresirani pojavite se u 18 sati na prezentaciji. Naravno, sve je besplatno, ili bolje, košta malo vašeg slobodnog vremena.

Za više informacija pogledajte:

http://boo.mi2.hr/~marcell/LjudmilaInfo.pdf

http://www.ljudmila.org : o Ljudmili

http://radio.ljudmila.org/ : o Softwareu