Linkovi

Slobodan softver

Distribucije GNU/Linuxa

Ostali slobodni operativni sustavi

Nezavisni mediji i provideri usluga (web hosting, e-mail, ...)

Svi linkovi nalaze se na twiki stranici LinKovi