Preimenovanje datoteka: razmak (blank space) u podvlaku (underscore)

Možda vam smetaju prazna mjesta u imenima datoteka? Meni da, pa sam našao kako jednostavno promijeniti imena svih datoteka u nekom direktoriju koristeći samo jednu naredbu. U nastavku pročitajte kako...

1. Napravi tekstualnu datoteku sa sljedećim sadržajem (nazovi ju fixspaces)

#!/bin/sh

set -f # no wildcard expansion

find "$1" -depth -name "* *" -print |

while read f

do

dirname=`dirname "$f"`

basename=`basename "$f"`

mv "$f" "$dirname"/`echo "$basename" | tr ' ' '_'`

done

2. daj joj ispravne dozvole

path> chmod 755 fixspaces

3. kopiraj na mjesto gdje češ smještati sve skripte

mv fixspaces /home/tvoj_login/skripte/

4. pokreni skriptu iz foldera u kojem se nalaze datoteke:

cd /folder-s-datotekama

/home/tvoj-login/skripte/fixspaces .

ili reci skripti gdje se nalaze datoteke ovako:

/home/tvoj-login/skripte/fixspaces /folder-s-datotekama/

Jednostavno zar ne?