NEURO -- Networking Europe

neuro logo
Od 26 do 29.02.2004. mladi umjetnici, film/video autori, glazbenici, teoretičari i aktivisti iz različitih dijelova Evrope, te mnogi iz drugih dijelova svijeta susresti će se u prostoru Muffathalle-a u Munchen-u za NEURO ; veliki broj događanja koji uključuju govore, diskusije, prezentacije, izvedbe, koncerte i akcije koje reflektiraju bilo vremena.


Izvor: Nettime-SEE

NEURO--networking europeMunich, February 26-29, 2004 NEURO nije samo konferencija, niti sajam a ni konvencionalni festival. Naprotiv, to je mjesto suradnje i zajedničke produkcije. NEURO je za kritičke, umrežene prakse te za praktičnu kritiku networkinga.Koristiti će rasprave, prezentacije i izvješća sa rezultatima aktivnih projekata i pružiti priliku za raspravu novih ideja, planova iiniciranja novih projekata.Prije svega NEURO je skračenica za "Networking Europe". Samo nekoliko tjedana prije oficijelnog rasta EUa, Neuro će promovirati umrežavanje novih medijskih inicijativa i projekata unutar Evrope, sa obje strane novih granica.Središnje pitanje će biti u kojem trenutku se Evropljani udružuju, te kako mogu nastati savezi kreativnosti. Iako nije na svom kraju, umrežavanje sada postavlja pitanja koja se nedaju lako odgovoriti: što danas znači umrežavanje? Kakve su veze umrežavanja i slobode kretanja? Kako se socijalni pokreti umrežuju? Kako se tehnologije mogu iskoristiti da potaknu širu socijalnu promijenu van sebe same? Kako konceptualizirati javno dobro koje je nastalo unutar i kroz mreže, bez da ostane samo u njima? 10 godina nakon internet boom-a, kriza ideje o mrežama je odavno prošla. Uz propast novih tržišta, bombastičnih konstrukcija medijske umjetnosti, teorije i aktivizma su se raspršile poput kule u pijesku. Ipak nova generacija medijskih i mrenih inicijativa je nastala i otpočela diskusiju i raspravu o svakodnevnim praksama, zadacima, metodama,funkcijama, izazovima i perspektivama. Dvije godine nakon prvog make-worlds festivala [http://www.makeworlds.org], NEURO će sučeliti trenutne rasprave o migracijama i mobilnosti, rasizmu i nacionalizmu, civilnom drutšvu i globalnoj mobilizaciji, umrežavanju i novim tehnologijama, informatizacijii privremenom radu, edukaciji i društvu kontrole, organiziranju i digitalnoj kulturi.Niti jedna od inicijativa predstavljena na NEUROu neće ponuditi jedinstvena riješenja za sve globalne probleme. No ipak, kad su okupljeni zajedno zamislivo je da će okupiti snagu stvaranja komunikabilnih ideja iz malih, laboratorijskih konteksta koji su ugnježdeni unutar različitih okružja i u dialogu jednih sa drugim.NEURO će biti krupna prilika za stvaranje kreativnih aliansi - unutar koherentnog polja diskursa - između onih koji djele aspiraciju da uzdignu teoriju i aktivnost do razine koja je primjerena digitalnim generacijama.