Wikipedia prešla 200000 članaka

wikipedia logoWikipedia, projekt stvaranja slobodne, besplatne i akuratne enciklopedije slobodno uređivane sa strane samih korisnika dosegla je i prešla brojku od 200 000 članaka.

Samo prije godinu dana imala je 100000 članaka, a već postoje predviđanja kako bi mogla u ovoj godini (ako već i nije) preći 500000 članaka na različitim jezicima na kojima se dosad objavilo na Wikipediji (postoji Wikipedia i na hrvatskom jeziku).


Wikipedia je čak uplašila Encyclopediju Britannicu , koja je od nedavno počela nuditi veliki broj članaka sasvim besplatno.

Wikipedija je ove godine dobila oko 20000 $ za kupovinu 9 novih servera s kojima bi trebala smanjiti downtime.
Inače iza Wikipedije stoji Wikimedia Foundation koja promovira projekte slobodnog i besplatnog sadržaja, a da uz to nema reklama.Ako želite saznati više:


WikiBooks Besplatne knjige koje se rade na kolaborativan način

Wiktionary Wiki riječnik (zaboravite Anića ;))

Teorija iza Wiki stranica

Fazanov Wiki iliti Fazanerija