Nezavisni serveri za slobodu na Internetu i slobodu informacija

U petak 28. 11. i u subotu 29. 11. u MP HackLabu će gostovati predstavnici nezavisnih servera Autistici.org/ Inventati.org i medijske inicijative Indymedia Italija.

Na prezentaciji će biti predstavljeni i rad Dynebolic GNU/Linux distribucije pošto će biti i prisutan jedan od razvijača te distribucije, rad HackLabova (pogotovo Reload-a- http://reload.realityhacking.org), i fenomena Hackmeetinga.

Prezentacije će nam održati Blicero (koji i surađuje na izradi dijagrama moći u svijetu sa Bureau d'etudes- http://bureaudetudes.free.fr), Bomboclat (član Autistici/ Dyne.org) i Megabug (razvijač IRC servera sa enkripcijom).

Ekipa će gostovoati još u Zagrebu u Mami (www.mi2.hr) 30. 11., te u Rijeci u Spiritu (www.spirit-ri.hr)

Klikni na Read More za pročitati kratki tekstić koji su oni napisali.

"Talijanska hacktivistička, medijaktivistička te infokomunikacijska

scena je veoma živa. Zadnjih su godina mnogi projekti izgradili uvjete da bi danas imali na raspolaganju mnogostruke instrumente za komunikaciju i povezivanje, kao i mogućnost političkog produbljenja za razmišljati o novim, mrežnim, endemski antiautoritarnim organizacijskim modelima.

Tako su nastali lokalni čvorovi međunarodnih projekata kao Indymedia Italija i autonomne inicijative izgrađene na osnovi mreže tehničkih i političkih prostora/kolektiva/eksperimenata (kao fenomeni hacklabova/ hackmeetinga) kao i nezavisni serveri autistici.org, ecn.org, inventati.org ili distribucije kao Dynebolic ili kao teritorijalni projekti kao Reload, putem kojih se pružaju nekomercijalne usluge i usluge za pokrete vezane za nove instrumente komunikacije i organizacije. Oni su ujedno i prostori za političko eksperimentiranje mogućih modela ophođenja i stvaranja novih subjektivnosti.

U ovoj seriji workshopova i trenutaka sastanaka/debata/partyja nadamo se da možemo svima ponuditi jedan mali dio vizije svega onoga što smo gradili kroz ove godine, u nadi da je to odlična inspiracija za nove i već konsolidirane veze:))))"

Links:

www.autistici.org

www.inventati.org

www.ecn.org

italy.indymedia.org

loa.hacklab.it

loa.hacklab.it/megabug/