Evropski protest protiv softverskih patenata


U srijedu, 27. augusta u organizaciji FFII-a pripremaju se last-minute demonstracije u Evropskom parlamentu u Briselu protiv prijedloga zakona o softverskim patentima. Kao alternativu protestu uživo FFII poziva pojedince i organizacije da toga dana sudjeluju u online demonstracijama tako da zamijene prvu stranu svog sitea tekstom koji objasnjava opasnost koja prijeti od uvodjenja mogucnosti neogranicenog patentiranja u Evropi.


link